Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Liczba asystentów rodziny wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia 2012 r. w podziale na gminy wg województw

  Liczba asystentów rodziny  wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia 2012 r. w podziale na gminy wg województw (opracowanie na podstawie sprawozdań WRiSPZ-G z wykorzystaniem...

Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze - informacje statystyczne

Dane statystyczne dotyczące rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych na koniec 2012 r.