Rodzina

Liczba asystentów rodziny wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia 2012 r. w podziale na gminy wg województw

  Liczba asystentów rodziny  wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia 2012 r. w podziale na gminy wg województw (opracowanie na podstawie sprawozdań WRiSPZ-G z wykorzystaniem...

Informacje o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów

Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2012 r. Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2011 r. ...

Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze - informacje statystyczne

Dane statystyczne dotyczące rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych na koniec 2012 r.

Świadczenia rodzinne - Informacje statystyczne

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r.   Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2011 r.   ...

Adopcja - informacje statystyczne

Pliki do pobrania   Ewidencja spraw w sądach rodzinnych o przysposobienie dziecka w latach 1999-2010  (47 KB)   Statystyka adopcji międzynarodowych w...