Statystyka

Statystyka za 2019

Sprawozdanie MPiPS-03 za 2019 r. Zawiera informacje: 1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. 2. Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom. 3....

Statystyka za 2018

Sprawozdanie MRPiPS-05 za 2018 r.  Zawiera informacje o następujących placówkach całodobowej opieki i wsparcia: Gminnych domach pomocy społecznej ...

Statystyka za 2017

Sprawozdanie MPiPS-05 za 2017 r.  Zawiera informacje o następujących placówkach całodobowej opieki i wsparcia: Gminnych domach pomocy społecznej Ponadgminnych...

Statystyka za 2016

Sprawozdanie MPiPS-05 za 2016 r.  Zawiera informacje o następujących placówkach całodobowej opieki i wsparcia: Gminnych domach pomocy społecznej Ponadgminnych domach...

Statystyka za 2015

1 Sprawozdanie MPiPS-03 za 2015 r. 25-01-2016 2 Sprawozdanie MPiPS-05 za 2015 r. 30-09-2016 3 ...

Statystyka za rok 2013

   1 Sprawozdanie MPiPS-03  07-05-2014  2 Sprawozdanie MPiPS-05  23-09-2014 ...

Rok 2008

Informacja o realizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 2008 r. Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do...

Rok 2007

Informacja o realizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 2007 roku

Rok 2006

Informacja o realizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 2006 r.

Rok 2005

Informacja o realizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 2005 r.

Liczba asystentów rodziny wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia 2012 r. w podziale na gminy wg województw

  Liczba asystentów rodziny  wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia 2012 r. w podziale na gminy wg województw (opracowanie na podstawie sprawozdań WRiSPZ-G z wykorzystaniem...

Adopcja - informacje statystyczne

Pliki do pobrania   Ewidencja spraw w sądach rodzinnych o przysposobienie dziecka w latach 1999-2010  (47 KB)   Statystyka adopcji międzynarodowych w...

Informacje o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów

Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2012 r. Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2011 r. ...

Świadczenia rodzinne - Informacje statystyczne

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r.   Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2011 r.   ...

Statystyki pomocy społecznej

Statystyka za rok 2019 Statystyka za rok 2018 Statystyka za rok 2017 Statystyka za rok 2016 Statystyka za rok...

Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze - informacje statystyczne

Dane statystyczne dotyczące rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych na koniec 2012 r.