System Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (EESSI)

Poniżej przekazujemy Państwu dokumenty dotyczące EESSI:

Porozumienia dotyczące uproszczonej wymiany w ramach EESSI

Załączniki techniczne obowiązujące dodatkowo - osobno:

Dokumentacja zawierającą tzw. "biznesowe przypadki użycia" - BUC w zakresie dokumentów F (wraz z tłumaczeniami), R (tłumaczenie jedynie 4 BUC), H (jedynie w języku angielskim) oraz dokumentacja w zakresie tzw. SED administracyjnych, służących do obsługi procesów w ramach Systemu:


Obecnie obowiązująca wersja CDM 4.2:

 

 

Werjsa 4.1: