Terminy przekazywania sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej

Terminy przekazywania sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej

Sprawozdania resortowe za I-XII.2020:

Sprawozdanie MRPiPS-03 (R)

OPS, PCPR do UW – do dnia 29 stycznia 2021 r.

UW do MRiPS - do dnia 26 lutego 2021 r.

Sprawozdanie MRPiPS-05 (R)

DPS, ŚDS do OPS- do dnia 31 stycznia 2021 r

OPS, PCPR do UW - do dnia 15 lutego 2021 r.

UW do MRiPS - do dnia 28 lutego 2021 r.

Posiłek (R)

OPS do UW - do dnia 20 stycznia 2021 r.

UW do MRiPS - do dnia 10 lutego 2021 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (R)

OPS, PCPR do UW- do dnia 10 lutego 2021 r.

UW do MRiPS - do dnia 28 lutego 2021 r.

Sprawozdania resortowe za I-VI.2021:

Sprawozdanie MRiPS-03 (P)

OPS, PCPR do UW - do dnia 23 lipca 2021 r..

UW do MRiPS - do dnia 13 sierpnia 2021 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (P)

OPS, PCPR do UW - do dnia 10 lipca 2021 r.

UW do MRiPS – do dnia 30 lipca 2021 r.