Ważne informacje

Żłobki

Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi (do 3 rż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Ma wspierać...

Kluby dziecięce

Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi, których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Ma wspierać rodziców...

Adopcja zagraniczna

Zgodnie z art. 167 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.), dziecko może być zakwalifikowane do...

Wzory dokumentów

Formularz nie może być uruchomiony. Wykryto wtyczkę (plugin) Adobe Flash Player, która jest bezpośrednio zintegrowana z przeglądarką Google Chrome i jest domyślnie włączona. Poprawne funkcjonowanie formularzy wymaga zainstalowania i używania zewnętrznej wtyczki (plugina) Adobe Flash Player. Szczególy rekonfiguracji przegladarki Google Chrome znajdują się w linku poniżej: https://support.google.com/chrome
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - KDR
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – ZKDR-01
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03
Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych – ZKDR-04
Wyświetlanie 5 rezultatów.